Program

dzidzius maly

Zapoznanie się kursantów oraz osoby prowadzącej. Przedstawienie programu. Zapoznanie uczestników zajęć z głównymi celami i założeniami kursu.

Temat wykładu - ciąża - fizjologiczne zmiany w ciąży (zarówno dotyczące ciała jaki i psychiki); rozwinięcie zagadnień: ciąża a rodzina, niepokoje i problemy ciężarnych.

Umacnianie więzi rodziców z ich nienarodzonym dzieckiem poprzez zapoznanie ich z jego rozwojem. Omówienie tematyki płodu. Jego dojrzewania w czasie ciąży. Wpływ zachowań matki i ojca na ich nienarodzone dziecko (rozmowa "do brzucha", muzykoterapia, tożsamość z płcią płodu itd.). Przedstawienie rodzicom jak wygląda ich dziecko w różnych etapach ciąży.

dzidzius maly

Temat wykładu: Przygotowanie do porodu w szpitalu
(co warto ze sobą wziąć dla siebie i dla dziecka, dokumentacja itd.).

- symptomy zbliżającego się porodu.

- kiedy jechać do szpitala. Jak wygląda przyjęcie do szpitala (Izba przyjęć, Sala Porodowa - plansze, KTG).

- osoba towarzysząca przy porodzie.

dzidzius maly

Temat wykładu:

Poród - okresy, poród aktywny, pozycje porodowe, techniki oddychania, radzenia sobie z bólem, istota zaangażowania psychiki kobiety rodzącej podczas porodu oraz ukierunkowanie na rodzące się dziecko.

Poród zajęcia praktyczne - pozycje wertykalne - ćwiczenia (z partnerem z wykorzystaniem piłki, worka sako), ćwiczenia do porodu.

dzidzius maly

Temat wykładu:

Fizjologia noworodka (skala Apgar, stany przejściowe, kącik noworodka, pokaz oraz ćwiczenia kąpieli noworodka, pielęgnacja pępka, ubieranie).

dzidzius maly

Spotkanie z lekarzem położnikiem, który omówi tematy znieczulenia przy porodzie, ewentualne komplikacje, temat cięcia cesarskiego, odpowie na pytania.

dzidzius maly

Karmienie piersią - wykład oraz ćwiczenia technik przystawiania dziecka do piersi na podstawie slajdów.

Wykład o diecie w ciąży oraz diecie matki karmiącej - prowadzony przez dietetyka.

dzidzius maly

Zajęcia na temat połogu, czego rodzice mogą się spodziewać w okresie poporodowym, na oddziale położniczym, jak zadbać o siebie po porodzie.

Zmiany u kobiet po porodzie - fizjologia połogu, zmiany ciała oraz psychiki (baby blues).

Szczepienia noworodka - spotkanie z pielęgniarką

dzidzius maly

Pokaz masażu relaksacyjnego, zalecanego dla kobiet w ciąży oraz przećwiczenie masażu przez uczestników kursu.

Omówienie konkretnych zagadnień nurtujących uczestników kursu, które zaobserwowali podczas cyklu wszystkich zajęć, odpowiedzi na ich pytania, uzupełnienie tym samym treści przedstawionych podczas kursu.

Rozdanie ankiety do wypełnienia oraz opisanie anonimowo, jakie dodatkowe informacje będą zdaniem kursantów przydatne a nie zostały omówione na zajęciach - rozmowa.

dzidzius maly

Ta strona używa plików cookies, żeby ułatwić Ci korzystanie z serwisu. Klikając OK wyrażasz swoją zgodę.