Podziękowania

Szkoła Rodzenia w Izabelinie finansowana jest przez Gminę Izabelin, realizowana przez SPZOZ Izabelin. Funkcjonuje dzięki zaangażowaniu wielu - Władz i Pracowników Gminy Izabelin i Ośrodka Zdrowia, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Izabelinie a także oddaniu wykładowców i oczywiście wspaniałych uczestników.

Dziękuję Władzom i Pracownikom Gminy Izabelin oraz Pani Agnieszce Jeziorskiej, Kierownik SPZOZ Izabelin a także byłemu Przewodniczącemu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki - Panu Markowi Brochockiemu.

Dziękuję też za udostępnienie sali Dyrekcji Szkoły w Izabelinie Pani Barbarze Szummer oraz Panu Ryszardowi Górce i wszystkim wykładowcom i uczestnikom.

W czasie wakacyjnym korzystamy z wygodnej sali w Centrum Kultury Izabelin, serdecznie za tą pomoc dziękujemy Dyrekcji Centrum.

Dzięki Państwa zaangażowaniu Szkoła funkcjonuje już od 2007 r.

założycielka szkoły i koordynatorka
Jagna Szulc-Kamińska

 

dzidzius

Ta strona używa plików cookies, żeby ułatwić Ci korzystanie z serwisu. Klikając OK wyrażasz swoją zgodę.