Spotkanie 4

Temat wykładu - Fizjologia noworodka (skala Apgar, stany przejściowe, kącik noworodka, pokaz oraz ćwiczenia kąpieli noworodka, pielęgnacja pępka, ubieranie).