Spotkanie 3

Temat wykładu:

Poród - okresy, poród aktywny, pozycje porodowe, techniki oddychania, radzenia sobie z bólem, istota zaangażowania psychiki kobiety rodzącej podczas porodu oraz ukierunkowanie na rodzące się dziecko.

Poród zajęcia praktyczne - pozycje wertykalne - ćwiczenia (z partnerem z wykorzystaniem piłki, worka sako), ćwiczenia do produ.