Spotkanie 1

Zapoznanie się kursantów oraz osoby prowadzącej. Przedstawienie programu. Zapoznanie uczestników zajęć z głównymi celami i założeniami kursu.

Temat wykładu - ciąża - fizjologiczne zmiany w ciąży (zarówno dotyczące ciała jaki i psychiki); rozwinięcie zagadnień: ciąża a rodzina, niepokoje i problemy ciężarnych.

Umacnianie więzów rodziców z ich nienarodzonym dzieckiem poprzez zapoznanie ich z jego rozwojem. Omówienie tematyki płodu. Jego dojrzewania w czasie ciąży. Wpływ zachowań matki i ojca na ich nienarodzone dziecko (rozmowa "do brzucha", muzykoterapia, tożsamość z płcią płodu itd.). Przedstawienie rodzicom jak wygląda ich dziecko w różnych etapach ciąży.